به گزارش افکارنیوز،

فریبا نادری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
آخه مگه داریم این همه قند و نبات