به گزارش افکارنیوز،

سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
بى گناهى کم گناهى نیست در دیوان عشق
یوسف از دامان پاک خود به زندان مى شود