به گزارش افکارنیوز،

 چاوشی با انتشار این عکس نوشت:

هر سال سوم خرداد فقط و فقط شعار: سالروز آزادسازی «خرمشهر» گرامی باد
یا «خرمشهر» را خدا آزاد کرد!
بگذریم ... اما سوالم اینجاست که آیا بعد از آزاد کردن، آباد کردنش را هم باید از خدا انتظار داشت؟
کاش شبیه اسمت بودی شهرِ کوچکِ زیبا!
شهرِ سالی یکبار
شهر خاک و خون