به گزارش افکارنیوز،

سحر ولدبیگی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: نور متعلق به درون توست . به خاطر داشتە باش که هیچ شعله ای در این دنیا نمی تواند تو را از ترس هایت رها کند ، به جز شعلەی درونت ..... به نور های این دنیا اعتماد نکن . آن شمع درونی ات را روشن کن . شمع روشن بینی و خود آگاهی ات را . فقط نور این شمع است که می تواند تو را از ترسهایت رها کند و به تو سعادت و شفافیتی بدهد که هیچ تاریکی قادر به ستاندن آن از تو نباشد..