به گزارش افکارنیوز،

هومن حاج عبدالهی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: همه درکنار هم بادل قرص ومطمئن.