به گزارش افکارنیوز،

بابک جهانبخش باانتشار این عکس در صفحه اش نوشت: صداقت در مقابل سیاست دیگران سادگى ست ! و سیاست در مقابل صداقت دیگران خیانت !