به گزارش افکارنیوز،

قاسم صرافان از شاعران کشورمان در پی حادثه تروریستی روز گذشته در تهران اینگونه سرود:

میخوان با خون و با آتش

بترسن کوچه‌ها، از مرد خالی شن

نفهمیدن که تو این سرزمین رسمه:

هزاران مرد، 

با افتادن یک مرد، پا می‌شن