به گزارش افکارنیوز،

زهره فکور صبور با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: خدایا... ما براى داشتن دست هاى تو ریسمان نبسته ایم،دل بسته ایم همین که حاال دلمان خوب باشد برایمان کافیست حال دلتان خوب،حکمت خدا با خواسته دلتان یکى.... ممنون از دوست خوبى که این متنو برام فرستادن،عکسى از سر صحنه سریال پنچرى همراه با اقا رضاى داود نژاد مهربون.