به گزارش افکارنیوز،

شهرام حقیقت دوست با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: شب چره تجربه ای کوتاه و دلچسپ ...