به گزارش افکارنیوز،

سلفی دوستانه مریم کاویانی و شقایق فراهانی.