به گزارش افکارنیوز،

 پرستو صالحی باانتشار این عکس در صفحه اش نوشت: رضا جانِ صادقی پدر شدن دوباره ات مبارک و سایه ی تو و همسر نازنینت بر سر تیارا و ویانا تا همیشه مستدام