به گزارش افکارنیوز،

ویدا جوان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: پیش نویس اول: استفاده از عکس برای نمایش هنر شهاب اسدی عزیز میباشد . پیش نویس دوم: گاهی دلیل استفاده یک تصویر صرفا برای جلب نظر دوستان به خواندن کپشن است، پس خواهش میکنم ایرادهای بنی اسرائیلی در رابطه با عدم تناسب تصویر و متن نگیرید.