افكار نيوز: محمد نوری که به علت یک دوره بیماری استخوان و کمبود خون در منزل بستری شده بود به علت وخامت بیماری چند روز پیش در آی سی یو بیمارستان جم بستری و تحت مداوا قرار گرفت.

بر اساس همین گزارش داود گنجه ای قائم مقام خانه موسیقی امروز ضمن عیادت از این هنرمند برجسته گفت: خوشبختانه استاد به بخش منتقل شده وحال عمومی ایشان بهتر است و طبق صحبتی که با پزشک معالج ایشان کردم تا اویل هفته آینده استاد نوری به منزل مراجعت خواهند کرد.