به گزارش افکارنیوز،

 المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: به شایعات توجه نکنید. نباید به خاطر سود بیشتر، در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری کرد.