به گزارش افکارنیوز،

سامان مقدم، علی قربانزاده و یک دوست خیلی خوب در حال خارجگردی.