به گزارش روابط عمومي شبكه خبر اين مجموعه مستند با هدف تبيين ابعاد شخصتي و فعاليتها ي اين بزرگ مرد ساخته شده و درآن دوران كودكي،نوجواني،جواني امام موسي صدر درايران ولبنان مورد واكاوي قرار مي گيرد.

در این مجموعه به وقایع واتفاقات وموفقیتهای ایشان از زبان دوستان، همکلاسی های واعضای خانواده ایشان پرداخته شده است.

مجموعه مستند زندگي امام موسي صدر روزهاي شنبه وسه شنبه ساعت۱۷:۴۵پخش وروزهاي يكشنبه و چهارشنبه همان ساعت تكرار مي شود.