به گزارش افکارنیوز،

الیکا عبدالرزاقی در اینستاپستش نوشت:

در کنار امین جان جان