به گزارش افکارنیوز،

روشنک عجمیان با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: دلتنگی نامرد است؛ خیلی هامان را از غذا انداخته یا چاق تر کرده خیلی هامان را عوض کرده؛ آدم‌های خوبی بودیم، قبل از دلتنگی؛ حرمتمان محفوظ بود شخصیت داشتیم مهربان بودیم شب ها هم سر ساعت می‌خوابیدیم حیف، دلتنگی نگذاشت دلتنگی نامرد است... | کمیل پورقربان |