به گزارش افکارنیوز،

ویدا جوان با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: نازنینم رنجش از دیوانگی هایم خطاست عشق را همواره با دیوانگی پیوند هاست شاید اینها امتحان ماست با دستور عشق ورنه هرگز رنجش معشوق را عاشق نخواست. حسین منزوی