به گزارش افکارنیوز،

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«ممانعت از برگزاری برنامه های موسیقی دارای مجوز از مبادی قانونی، مصداق بارز قانون شکنی و اخلال در نظم امور است و بدیهی ست که با اخلال گران و شکنندگان نظم، در هر منصب و کسوت، می باید برخورد قانونی صورت گیرد.
چندی ست که متاسفانه شاهدیم، به عناوین مختلف و از سوی برخی دستگاه ها و حتی افرادی در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها ، فشارها بر گرده ی موسیقی، البته با اهداف سیاسی هم چون افزایش فشار بر بدنه ی دولت، فزونی گرفته و این امر، منتج به بروز خساراتی در ابعاد مادی و معنوی برای اهالی موسیقی و برخی مردم و علاقه مندان هنر موسیقی شده است.
ما، امضاء کنندگان این نامه برآنیم که درخصوص این وضعیت و عاملین و آمرین آن، بررسی های لازم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده و عاملین و آمرین، هر که هستند، از سوی مبادی ذی ربط مورد پرسش و شکایت قرار گرفته و معرفی شوند . در همین راستا، اندیشیدن تمهیداتی هم چون ایجاد صندوق خسارت هنرمندان با هدف جبران بخشی از ضرر و زیان مادی حاصله نیز از دیگر خواسته های اهالی موسیقی ست ؛ باشد که از این طریق بتوان حداقل های امنیت شغلی اهالی این هنر شریف را تامین نمود.»
در ادامه نام امضا کنندگان این نامه آمده است:
مهیار شادروان، وحید رستگاری، غلامرضا رضایی، حمید متبسم، محمد آدینه، مصباح قمصری، مرتضی نیکزاد، عباس سجادی، ابوسعید مرضایی ، وحید تاج، یاسمین رحمتی، محمد موسوی، مسعود جاهد، افشین مسعودی، مجتبی عسگری، آرش عادل پور ، بهزاد عبدی ، پیمان خازنی، افشین بابایی، رسول رهو و....