به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا حسینیان در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

بعدازسلااام......

بعله لباس رستم و گردآفرید و ندیده بودیم که دیدیم.

مشهد.طوس

 

Capture12