به گزارش افکارنیوز،

داریوش فرضیایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

بگذار هر چه میخواهند بگویند

نیمکت های چوبی گاهی باصفاتر از تخت های

قیمتی است که شبها با ازار بخوابت میبرند

انجا خوش است

که دل خوش است.

Capture28