به گزارش افکارنیوز،

نفیسه روشن در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

راز عشق

و قلبی به بزرگی آسمان

ممنون که هستین بانو درخشنده

روزگارتون پراز عشق

Capture18