به گزارش افکارنیوز،

مریم معصومی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

بعد از اجرا.. سالن حافظ..

عکس: ساقی بلیغ

Capture11