به گزارش افکارنیوز،

کمند امیر سلیمانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

این یکى از همون دوستیاست که با پول نمیشه خرید.

با الهام جان که بعد از ٢٣ سال دوستى هنوزم حرفاى تازه براى گفتن داریم

Capture9