به گزارش افکارنیوز،

در جنگ 33 روزه، حزب‌ الله لبنان مقابل رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی، سربلند خارج شد.

امروزه جنگ 33 روزه ، حزب الله را به یک بازیگر مهم در امنیت منطقه تبدیل کرده است.

پیروزی مقاومت، دستاوردهایی داشته است که عدم تحقق برنامه های اسرائیل در منطقه و ناکام گذاشتن آنها در نابود کردن زیر ساخت های لبنان، از جمله آنهاست.

 

مستند پیروزی یک ملت به تهیه کنندگی مجتبی شفیعی کاری از گروه سیاسی شبکه یک سیما است که امروز 23 مرداد ساعت 20 روز آنتن می رود.