به گزارش ايسنا، وي در اين مصاحبه اظهارداشت: بر اساس آمار معتبر، اسلام پس از دين مسيح، دومين دين قاره اروپا است. اما ايدههاي زنده آن مهمتر ميباشند.

" کریستوفر کالد ول " کارشناس همگرائی آمریکائی دراین باره اضافه کرد: آنچه دین مسیح می‌گوید، دیگر برای هیچکس از اهمیتی برخوردار نیست.

از دیدگاه " کریستوفر کالد ول "، دین " اسلام " در اروپا بسیار مهمتر از دین " مسیح " است.

وی افزود: گرچه ازجهت آمار، دین اسلام، پس از دین مسیح، در مرتبه دوم قرار گرفته است، اما از نظر اهمیت و زنده و به‌روز بودن ایده‌هایش در درجه اول می‌باشد، و بحثدرباره اسلام در مجامع عمومی و زندگی انسان امروز بسیار جدی‌تر است. " آنچه که مسیحیت می گوید، برای هیچکس اهمیت چندانی ندارد. "

" کالد ول " ادامه داد: زمانی که یک فرهنگ نا مطمئن اکثریت، که همه چیز را نسبی میداند، با فرهنگی برخورد می‌کند که حتی در اقلیت است، اما یک هویت بارز و دینامیک دارد، پس طبیعتآ این یک فرهنگ اکثریت است که خودش را به فرهنگ اقلیت تطابق داده است.

به نظر وی در اروپا هیچ مناظره آشکار و آزاد درباره " مسآله همگرائی با مسلمانان " وجود ندارد. اما بحثرسمی و پوشیده اسلام صورت می‌گیرد. " خیلی از انسان‌ها ترس دارند که بگویند آنها حقیقتا چگونه می‌اندیشند. "

برای مثال او از رفراندوم سوئیس نام می‌برد که حاکی از مخالفت اکثریت آراء در مورد ساخت مناره مسجد مسلمانان بود. در فرانسه حتی قوانینی موجود است که بر علیه اظهار نظر در موارد خاص است. شمار مسلمانان در اروپا، به دلیل آمار تولد بالا و ادامه مهاجرت، روز به روز افزایش می‌یابد. در آلمان جماعت مسلمان ترک تبار بیشتر و قدرتمندتر از مسلمانان در هر کشور دیگر اروپائی است.

" کالد ول " می‌گوید: این اشتباه بزرگی است که به دین مسلمانان بی‌احترامی شود. من نمی‌خواهم در این مورد به اروپا پیشنهادی بدهم. این برای من قابل توجه است که خیلی از اروپائیان خود را متمدن و روشنفکر می‌دانند ومسلمانان را بربر و وحشی! اما من معتقدم آنها از نعماتی معنوی برخوردارند که اروپائیان فاقد آن می‌باشند و این یک دلیل واضح است که چرا حضور اقلیت مسلمان در اروپا، اکثریت اروپائی‌ها را عصبانی کرده است.

" كالد ول" روزنامه نگار آمريكائي به دليل انتشار كتابش درباره مهاجرت مسلمانان به اروپا مشهور شده است. نام اصلي كتاب اين نويسنده عبارت است از: "Refelections on the Revolution in Europe