حجت الاسلام محمد رضا زائری در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد:

Capture