به گزارش افکارنیوز،

اعتراض گوینده خبر به حضور نداشتن زنان در مسابقه ی «ادا بازی»سوسن حسنی دخت گفته از عدم حضور زنان در این مسابقه تعجب کرده است.

 

سوسن حسنی دخت=