به گزارش افکارنیوز،

فرزاد فرزین به قولش در خندوانه عمل کرد او گفته بود تعدادی از بچه ‌های بیمار و دارای معلولیت را به کنسرتش دعوت مى کند.

 

فرزاد فرزین به قولش در خندوانهعمل کرد