به گزارش افکارنیوز،

سید علی حمیدی قائم مقام سیما فیلم در خصوص پروژه های در حال ساخت و نگارش سیما فیلم گفت: قبل از حضور مرتضی میرباقری معاون جدید سیما در کل ٧ یا ٨ پروژه وجود داشت که یک یا دو کار در مرحله تولید و نگارش بودند و کار الفِ ویژه به طوز کلی نداشتیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ١٠١ پروژه فعال داریم که از این تعداد ٥٨ کار در مرحله نگارش و ٤٣ کار در مرحله تولید و ساخت هستند.

وی در مورد پروژه های هریک از شبکه های سیما عنوان کرد: در شبکه یک ٦ کار در مرحله نگارش و ٨ کار در مرحله ساخت است در شبکه دو ٢ کار در مرحله نگارش و ٨ کار در مرحله ساخت . در شبکه سه ٦ کار در مرحله نگارش و ٦ کار در مرحله ساخت . در شبکه پنج ٩ کار در مرحله نگارش و ٦ کار در مرحله ساخت و در شبکه نسیم ١ کار که الان روی آنتن و ١ کار در مرحله ساخت است. همچنین سیما فیلم ٢٠ کار در مرحله نگارش و ٩ کار در مرحله ساخت و تولید دارد.

قائم مقام سیما فیلم در خصوص پروژه های الفِ ویژه سیما تصریح کرد: ٢ کار الف ویژه داریم که سازمان صدا و سیما به طور جدی پیگیر آن است که پروژه "حضرت موسی(ع)" و "سلمان فارسی" جزو این دو پروژه است.

وی خاطرنشان کرد: ابتکار بسیار مهمی که در خصوص پروژه های "الف ویژه" داده ایم این است که طبق آن پروژه هایی که به لحاظ مالی در سطح متوسط نسبت به پروژه الف ویژه قرار دارد یعنی نه خیلی سنگین و نه خیلی ضعیف هستند را پروژه "فاخر" معرفی کردیم که در حال حاضر ما ١٢ پروژه فاخر از جمله: شهید صیاد شیرازی،ماه شب چهارده،ابوطالب،شهید بروجردی،بحث نفوذی را داریم.