تهران امروز: آكادمي اسكار اعلام كرد، اولين برگههاي انتخاب نامزدهاي جايزه اسكار ۲۰۱۲ روز ۲۷ دسامبر براي اعضاي آكادمي ارسال خواهد شد.

نامزدهای نهایی هشتادوچهارمین دوره جوایز اسکار روز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲ در سالن تئاتر ساموئل گلدوین اعلام خواهند شد و اعضای آکادمی روز اول فوریه برگه‌های نهایی رأی گیری برای انتخاب برندگان جوایز اسکار را دریافت خواهند کرد.

مراسم اعطاي جوايز اسكار نيز روز ۲۶ فوريه ۲۰۱۲ (ششم اسفند ماه) و همچون سالهاي گذشته در سالن تئاتر كداك لسآنجلس برگزار خواهد شد و از شبكه تلويزيوني ABC پخش ميشود. امسال بيلي كريستال، مجري باسابقه و خندهرو آمريكايي مسئوليت اجراي مراسم اعطاي جوايز را برعهده خواهد داشت.