قانون ساماندهی مد و لباس در مجلس هفتم مصوب شد.از آنجا که بخشی از این قانون به موضوع لباس برمی گردد، این قانون زمینه تحقق توسعه فرهنگ عفاف و حجاب را فراهم می کند. پس از این مصوبه مجلس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، که محمدحسین صفار هرندی وزیر این وزارتخانه بود، آئین نامه اجرایی آنرا تنظیم کرد و این قانون در حال اجرا شدن است.

یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از نحوه اجرای این قانون به جهان گفت: ما می بینیم که به رغم قانون و آئین نامه خوب در این زمینه، مدیران میانی قانون را دور می زنند و با اقدامات خود این شائبه را فراهم کردند که آنها صرفا به دنبال منافع شخصی و گروهی خود هستند.

این نماینده تهران افزود: بعنوان مثال در این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت(وزارت بازرگانی وقت) ماموریت داده شد تا برای ترویج مد و لباس متناسب با فرهنگ ایرانی و ارزشهای اسلامی، نمایشگاههایی بر گزار کند که در همین راستا شاهد برگزاری این نمایشگاهها بوده و هستیم.

وی با اشاره به نمایشگاه مد و لباس که اخیر در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد، تصریح کرد: در این نمایشگاه لباسهای عرضه شده متاسب با فرهنگ ایرانی و ارزشهای اسلامی انگشت شمار بوده و بیشتر نمایشگاهی برای تبلیغ محصولات شرکت ها و بنیادهایی بوده که برخی از مدیران با آنها مرتبط هستند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرد: عرضه شلوار لی و تبلیغ برای فروش آن هنر نیست و در هیچ جای قانون مد و لباس نیامده و اگر برخی از آقایان بخواهند با هزینه بیت المال به جای اجرای این قانون، به دنبال اهداف شخصی و گروهی خود باشند، مجلس وارد این قضیه خواهد شد.

این نماینده اضافه کرده: آقایان از قانون برداشت منفعتی دارند و سعی می کنند تا با برگزاری این نمایشگاهها به دنبال سود رساندن به شرکت ها و بنیادهای خاص بپردازند.