به گزارش افکارنیوز،

ملیکا شریفی نیا با انتشار این عکس نوشت:

اینم عکسِ خیلی بی ربطِ من به اول مهر !

شاید باورتون نشه که من از اول مهر عکس ندارم !

هرچی هست از بعدترهاست

اینم چون دیروز مثل این بچه هایی شده بودم که به بستنیِ بچه های دیگه نگاه می کنن گشتم پیدا کردم

که از حسودی دق نکنم !

وگرنه فکر کنم مال کلاس سومم باشه ! بله بنده کلاس سوم این قدری بودم !

قبلش که کلا انقدر وجود نداشتم کم مونده بود وصلم کنن به تخته !

بعدم از اَبَر کاپشنی که تنمه کاملا مشخصه که این عکس تو زمستون گرفته شده ! در نتیجه هیچ جوری نمی تونم به پاییز ربطش بدم

ولی نکات مهمی توی این عکس هست که بیانگرِ حسیه که بنده به مدرسه داشتم و از چشمام داره می زنه بیرون !

اولا فکر کنم قبلش شصت و هفت بار تو حیاط دنبالم دویدن تا بتونن بگیرنم بفرستنم مدرسه !

بعدم از ذوقشون خواستن این پیروزی رو ثبت کنن

حتما هم موقع عکس گفتن : بخنننند ! که دیگه کُفرم در اومده

دقت کنین ! دستها در حالِ مشت شدن !

پاها به طرز مسخره ای روی هم قرار گرفته و در حالِ فشار دادن

مقنعه تا آخرین جای ممکن فرو رفته در کله ، قطعا به زور !

و نگاهی سرشار از انتقام جویی که به خودِ دوربین نیست

قطعا به شخصیه که تونسته منو بگیره و داره می گه بخنننند !

خلاصه که این عکس مال اول مهر نبود وگرنه اول مهر میذاشتم !

دیدم بیشتر شبیه دوم مهره، دوم مهر گذاشتم