به گزارش افکارنیوز،

محمد حمزه زاده امروز چهارشنبه در پنجمین نشست سراسری مدیران امورسینمایی حوزه هنری کشور در سنندج  گفت: خوشبختانه شاهد انگیزه، دقت نظر و تلاش برای بهبود شرایط و امکانات را در امور سینمایی استان های مختلف کشور هستیم.

وی یکی از سیاست های حوزه هنری را ایجاد و تنظیم ارتباط  با مدیران استانی خواند و عنوان کرد: بی شک در چارچوب آیین نامه ودستور العمل تنها، نمی توان ارتباطات خود را با مدیران استانی تسهیل کرد و این کار هنر مدیران امورسینمایی حوزه هنری در استان ها است.

وی یکی از دغدغه های امورسینمایی حوزه هنری کشور را توسعه سالن های سینمایی خواند و بیان کرد: موسسه فرهنگی و تبلیغاتی بهمن سبزنقشه راهی برای توسعه کار در استان ها و شهرستان های مختلف کشور تهیه کرده و همواره در این راستا درحال پیشروی است.

رییس سازمان سینمایی  حوزه هنری ادامه داد: دربرخی از استان های کشور ۶،۷ سینما وجود دارد ولی نداشتن ذهنیت توسعه این سینماها در مدیران استانی منجر به ایجاد مشکلاتی شده است.

حمزه زاده اظهارداشت: یا باید از طریق مشارکت بخش های صنعتی و تجارتی و یا از طریق بودجه دولتی هزینه های لازم برای نگهداری و توسعه سینماهای کشور تامین شود.

وی یکی از دغدغه های جدی در حوزه سینما را مربوط به ضریب اشغال صندلی در سالن های سینمای ایران خواند و گفت: یکی از مطالبات ما از بخش نظارت دولت ترکیب صحیح و مخاطب پسند فیلم های اکران شده در طول سال است.

اکران فیلم های خارجی با استمرار سیاست های فعلی دولت در حوزه سینما

وی اضافه کرد: اگر وضعیت تولید و اکران فیلم درکشورمان به همین روال و وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و توجهی به بخش تجاری آن نشود برای اکران فیلم خارجی به منظور تکمیل ظرفیت های سالن های سینمایی حوزه هنری اقدام خواهیم کرد.

رییس سازمان سینمایی  حوزه هنری افزود: بی شک اکران فیلم خارجی اولویت ما نبوده و نیست ولی این اقدام بستگی دارد دولت به چه میزان دغدغه اقتصادی و تجاری این حوزه را داشته باشد.

حمزه زاده بیان کرد:  هر کسب و کار کوچکی درکشورمان میزی در سازمان صنعت، معدن و تجارت داشته و عضو اتاق های بازرگانی هستند ولی سینمای ایران صاحب هیچ اتاق بازرگانی نیست.

وی با اشاره به اینکه کرامت هنرمند زمانی محقق می شود که اثر او به خوبی به مخاطب منتقل شود، اظهارداشت: هنرمندی که بازار مناسبی برای اثر او وجود ندارد از کرامت هم برخوردار نخواهد شد.