به گزارش افکارنیوز،

دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با اشاره به اینکه دو فیلم مستند در کنار آثار بخش سودای سیمرغ داوری می‌شوند، تاکید کرد در این دوره فیلم‌های هنر و تجربه در بخشی مستقل حضور نخواهند داشت.

روز یکشنبه هفدهم مهرماه آیین‌نامه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر منتشر شد. با توجه به جزئیات مطرح شده در این آیین‌نامه برخی از نکات چندان به وضوح مطرح نشده بود، از جمله اینکه داوری فیلم‌های مستند در کنار فیلم‌های بخش سودای سیمرغ صورت خواهد گرفت یا مستندها هیات داوری و بخشی مستقل خواهند داشت. همین‌طور در مورد بخش هنر و تجربه این سئوال به وجود می‌آید که منظور از اعطای یک سیمرغ با عنوان سیمرغ هنر و تجربه وجود بخشی به همین عنوان است یا اینکه این سیمرغ به یکی از فیلم‌های موجود در بخش سودای سیمرغ اعطا خواهد شد.

برای روشن شدن این ابهامات پرسش‌ها با ابراهیم داروغه‌زاده دبیر این دوره از جشنواره مطرح شد.

داروغه‌زاده در پاسخ به این سئوال که آیا فیلم‌های بخش مستند در بخش مستقل مستند بررسی و داوری خواهند شد و هیات داوران مجزا خواهند داشت یا در کنار 22 فیلم بخش سودای سیمرغ و در بخش سودای سیمرغ داوری خواهند شد، به خبرآنلاین، گفت: «این فیلم‌ها در بخش سودای سیمرغ داوری می‌شوند.» به این ترتیب داوران جشنواره در بخش سودای سیمرغ علاوه فیلم‌های بلند سینمایی دو فیلم مستند بلند را هم داوری خواهند کرد.

او همچنین درباره اینکه آیا فیلم‌های مستند حاضر در جشنواره ملزم به حضور در جشنواره سینماحقیقت نیز هستند، گفت: «اجباری برای حضور داشتن یا حضور نداشتن در جشنواره سینما حقیقت نیست.»

دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر همچنین درباره اینکه سیمرغ هنر و تجربه در بخش سودای سیمرغ تعریف شده است؟ و آیا فیلم‌های این بخش هم در کنار 22 فیلم بخش سودای سیمرغ تعریف و انتخاب می‌شوند؟، گفت: «بخش هنر و تجربه به صورت جداگانه در جشنواره وجود ندارد.»

سال گذشته در بخشی به عنوان چشم‌انداز سینمای ایران 44 فیلم در بخش‌های فیلم‌های بلند سینمایی، اول، هنر و تجربه و انیمیشن پذیرفته شدند، اما به گفته دبیر جشنواره امسال بخشی مستقل برای فیلم‌های هنر و تجربه وجود ندارد و از میان فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره یک اثر جایزه سیمرغ بلورین را دریافت خواهد کرد.