اولین قسمت از مجموعه مستند "روزهای آزادی" که به دخالت آمریکا در گواتمالا و سرنگونی حکومت مردمی جاکوبو آربنز منجر شد میپردازد سه شنبه نهم آبان ساعت 20:15 از شبک یک سیما پخش شد.

قسمت دوم نیز با موضوع تغییر حکومت پاتریس لومومبا در کنگو روز پنج شنبه ساعت 20:15 از شبکه یک سیما به روی آنتن می رود.

وحیدفرجی پیش از این مستندهایی درباره استفاده آمریکا از تسلیحات غیرمتعارف در جهان ساخته که به تاثیرات زیست محیطی و انسانی این تسلیحات پرداخته است.