به گزارش ایرنا، پدیده خسوف یا ماه گرفتگی به صورت كامل روز شنبه ۱۹ آذر از ساعت ۱۷و ۳۶ دقیقه تا ۱۸ و ۲۷ دقیقه در ایران قابل مشاهده است. البته این ماه گرفتگی از ساعت ۱۶و ۱۵ دقیقه به صورت جزیی آغاز می شود و در ساعت ۱۹و ۴۷ دقیقه پایان می یابد كه در این مدت نماز آیات واجب می شود.

نماز آیات به سبب چهار چیز واجب می شود که یکی از آنها ماه گرفتگی است. وقوع زلزله و گرفتگی خورشید از دیگر سبب های آن است و رعد و برق و بادهای سرخ و سیاه، درصورتی که بیشتر مردم از آن بترسند نیز باعثوجوب نماز آیات می شود.

خواندن نماز آیات در صورت وقوع زلزله، هیچ وقت قضا ندارد ولی چنانچه انسان نماز آیات را به دلیل خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی از زمان وقوع تا باز شدن ماه یا خورشید به تاخیر اندازد، باید قضای آن را بجا آورد.

بنا بر نظر حضرت امام خمینی(ره) از زمانی که ماه شروع به گرفتن می‏کند، انسان باید نماز آیات را بخواند و بنابر احتیاط واجب باید به قدری تاخیر نیاندازد که شروع به باز شدن کند و اگر انسان خواندن نماز آیات را به قدری تاخیر بیاندازد که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن کند، باید نیت ادا و قضا نکند ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن، نماز بخواند باید نیت قضا کند.

اگر انسان به گفته کسانی که از روی قاعده علمی وقت خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی را می‏دانند، اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته، بنابر احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند و نیز اگر بگویند فلان وقت‏ خورشید یا ماه می‏گیرد و فلان مقدار طول می‏کشد، و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند، بنابر احتیاط واجب باید به حرف آنان عمل نماید. مثلا اگر بگویند آفتاب فلان ساعت‏ شروع به باز شدن می‏کند، احتیاطا باید نماز را تا آن وقت به تاخیر نیاندازد.(مساله ۱۵۰۱ رساله امام خمینی)

نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت پنج رکوع دارد و نمازگزار بعد از نیت، تکبیر می گوید و یک حمد و یک سوره می خواند و سپس به رکوع می رود و پس از رکوع دوباره یک حمد و یک سوره می خواند تا پنج مرتبه و در رکعت دوم نیز همانند رکعت اول نماز را ادامه می دهد و پس از رکوع آخر قنوت می خواند.

نحوه دیگر اقامه نماز آیات به این ترتیب است که می توان پس از تلاوت سوره حمد، یک سوره را به پنج قسمت تقسیم نموده و بعد از هر بخش به رکوع رفت و رکعت دوم را همانند رکعت اول انجام داد.

چیزهایی که در نماز یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم واجب و مستحب بوده اما در نماز آیات مستحب است به جای اذان و اقامه، سه مرتبه به قصد امید ثواب بگویند الصلاة.

مستحب است بعد از ركوع پنجم و دهم بگوید سمع الله لمن حمده و نیز پیش از ركوع و بعد از آن تكبیر بگوید، ولی بعد از ركوع پنجم و دهم، گفتن تكبیر مستحب نیست.