به گزارش افکارنیوز،

 المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
زمان بندی خدا بی نظیر است،
نه هیچگاه دیر، نه هیچگاه زود؛
کمی بردباری می طلبد و ایمان بسیار، اما ارزش انتظار را دارد.
[ماباهمیم]