به گزارش افکارنیوز،

سیاوش خیرابی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:
کار در خیابان، در آبان ماه زِلِ آفتاب و گرما