به گزارش مهر، نگارش سری جدید "خنده بازار" به تهیهکنندگی فرید شبخیز اکنون در حال انجام است تا تصویربرداری این مجموعه در اوایل دی ماه آغاز شود.

محمدرضا خسروی، سیاوش مفیدی، شهاب عباسی، یزدان فتوحی، کوروش معصومی، آرش میراحمدی، ابراهیم شفیعی، مرتضی رستمی، احمد ایراندوست، مریم سروری، پریسا روشنی و سوزان عزیزی از جمله بازیگران " خنده بازار " هستند.

این برنامه طنز با برنامههای تلویزیونی چون "هفت"، "نود" و "صندلی داغ" و موضوعهای اجتماعی و سیاسی جامعه شوخی میکند و سرپرست نویسندگان آن آرش قادری است.