باحضور مهران مدیری در استودیوی انجمن گویندگان جوان، کار نهایی سازی دیالوگهای انیمیشن سینمایی تهران 1500 به کارگردانی بهرام عظیمی آغاز شد.