آويني فيلم: شهاب حسيني يا همان پليس جوان كه توانست استار اخلاقي سينما را لقب خودش كند. او كه حالا مي خواهد"دينش را به شهدا ادا كند" براي مردم، شهيد بابايي را به تصوير كشيده است. "شهاب" سينماي ايران خيلي هم خانواده دوست است واين خود الگويي ايراني، اسلامي را به جوانان معرفي مي كند در اين وانفساي مرگ اخلاق در سينما!

" ممکن است به معروفیت دست یابند اما بازیگری غیر از محبوبیت، منفوریت هم دارد. محبوبیت و منفوریت در سینما دو لبه یک شمشیر است. من اسم محبوبیت را " مقبولیت " می گذارم. شما از هر وسیله ای که در زندگی تان استفاده کنید، در صورتی که آن وسیله کارآیی لازم برای شما داشته باشد از نظر شما مقبول است. " این ها را " سید " به همشهری جوان گفته و ادامه داده: حالا اگر این وسیله طی ۱۵ سال همچنان همان کارآیی را داشته باشد، تبدیل به یک وسیله محبوب می شود.

شهاب حسینی هم چنین در خصوص چرایی انتخابش برای نقش شهید بزرگوار بابایی می گوید: دلیل اینکه افتخار داشتم رل شهید بابایی را بازی کنم، هم شباهت چهره بود و هم آشنایی با شرایط خانوادگی که قطعا من یک درکی از آن داشته ام(در مورد عشق به فرزند و دیگر موارد مختص خانواده).
" من خودم را بستانکار زندگی نمی دانستم و همیشه دلم خواسته از موقعیت هایی که بر حسب چرخش ابر و باد و مه و خورشید و فلک بر سر راهم قرار گرفته، استفاده درستی کنم و بازدهی مناسبی داشته باشم. "

شهاب حسيني هم چنين لقب محبوب ترين بازيگر سينما را نيز به خودش اختصاص داده است، هر چند برخي در پي آن بودند كه او را حذف كنند!