به گزارش افکار به نقل از فارس: ۱۶بهمن ماه و پس از پایان ماه صفر، جشنواره بیست و نهم فیلم فجر به دبیری «مهدی مسعود شاهی» افتتاح می‌شود. حذف بخش‌های مستند، پویانمایی و کوتاه از جشنواره فیلم فجر مهم‌ترین تغییر آن است.

اولین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به ریاست معاون امور سینمایی و سمعی وبصری و با حضور اعضا برگزار گردید.
بنا بر این گزارش، در این نشست مقرر شد به منظور تقویت جایگاه و منزلت جشنواره‌های بین المللی فیلم کوتاه تهران و نیز مستند حقیقت، از این دوره بخش فیلم کوتاه و مستند جشنواره فیلم فجر حذف گردد.
همچنین با طراحی و تدارک جشنواره مستقلی برای فیلم‌های پویانمایی که در سال آینده برگزار خواهد شد، این بخش نیز از جشنواره فیلم فجر حذف شد.
این گزارش می افزاید، زمان آغاز جشنواره بیست و نهم فجر، ۱۶ بهمن یعنی پس از پایان ماه صفر، در نظر گرفته شد.
همچنین همانند سال گذشته علاوه بر مسابقه اصلی سینمای ایران، فیلم‌های اول کارگردانان در بخش مستقلی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
یادآور می‌شود با توجه به تأسیس «مؤسسه جشنواره‌های فیلم»، مهدی مسعودشاهی امسال نیز دبیر بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.