به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر سینمای حرفه ای سازمان سینمایی درباره حضور خواننده ترک در فیلم «کامیون» گفت: طبق نظر اکثر مراجع، تک خوانی زن حرام است و به تبع آن استفاده موسیقی با کلام زن در فیلم نیز همین فتوا را خواهد داشت. ضمن اینکه در این مورد و موارد مشابه باید اداره کل موسیقی نظر بدهد و مجوز لازم از سوی این اداره صادر شود.

فرجی در پایان تأکید کرد: سازندگان آثار باید به این دستورالعمل دقت نظر داشته باشند که برای استفاده از موسیقی با کلام در هر فیلمی باید مجوز لازم از سوی مرکز موسیقی صادر شود. در غیر اینصورت صاحبان اثر باید موسیقی را از فیلم خارج کرده و این بخش از فیلم دچار ممیزی خواهد شد.