به گزارش خبرآنلاین، امیرحسین مدرس خواننده آلبوم خورشید که در کافه خبر حضور یافته بود درباره حمایت دستگاههای فرهنگی از این آلبوم گفت: همه بهبه و چهچه میکنند، اما وقتی پای کار میرسد، همه پس میکشند. این به تجربه به خصوص به آقای محمدی ثابت شده. مخصوصا در زمینه آلبوم خورشید بیلطفهایی نه در حق آلبوم امیرحسین مدرس در حق کار فرهنگ عاشورایی صورت گرفت.

او یادآور شد: «ما را در نمایشگاه عطر سیب که ویژه محصولات محرم است راه ندادند. گفتند ما خودمان عناوین قوی‌تری داریم. و ما هم منتظر عناوین قوی‌تر هستیم که ببینیم چیست؟ چرا در بازار نیست؟ چرا در میان مردم نیست؟ چرا مجبور می‌شوند این عناوین قوی را به مناسبت‌های مختلف در یک پاکت بگذارند و به مردم هدیه بدهند؟ این چه عناوین قوی است که هیچ رد و نشانی از آن نیست؟ نمایشگاه عطر سیب که ویژه محرم و فرهنگ‌سازی به قول حضرات برای محرم است چرا آلبوم «خورشید» ‌و نظایر این آلبوم را راه نداد؟ کی قضاوت می‌کند؟ چه حقی دارد که قضاوت کند؟»

علیرضا محمدی تهیه کننده این آلبوم نیز گفت: من میگذارم با حضرت زهرا(س) حساب میکنم. ما تاجریم. یک طرف تجارتمان حضرت زهرا(س) است و در این تجارت باخت و ضرر نخواهیم داشت، اما دوستان وظیفهشان چیز دیگری است. سازمان زیباسازی تهران برای ما تبلیغ نکرد. ما را به شرکتهای تحت پوشش ارجاع داد که بیلبورد دارند. یعنی ما شدیم یک کالای تجاری. شهرداری مطلقا هیچ همکاری با ما نکرد.