به گزارش ايسنا، سازندگان سريال قهوه تلخ در اطلاعيهاي اعلام كردند كه نسخهي تقلبي سري بيست و ششم قهوه تلخ به صورت غيرمجاز توزيع شده است.

در این اطلاعیه با اعلام شماره‌ی تلفنی، از مردم خواسته شده است از خرید قسمت‌های تقلبی «قهوه تلخ» خودداری کنند و یا در صورت مشاهده‌ی نسخه‌های تقلبی، به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.

به گزارش ایسنا، سری بیست‌وششم «قهوه تلخ» برای کسب مجوز وزارت ارشاد، هنوز در انتظار است.

خشایار الوند، نویسنده‌ی «قهوه تلخ» ‌ با اعلام این خبر به خبرنگار ایسنا، گفته بود: ‌ تصویربرداری این سریال به منظور کسب مجوز تبلیغات و تکثیر و توزیع این سریال متوقف است.

در سري جديد قهوه تلخ، كه وقايع آن در زمان حال ميگذرد، ۱۸ بازيگر اين مجموعه از زمان گذشته به زمان حال ميآيند و در آپارتماني زندگي ميكنند. شش بازيگر جديد نيز نقش ساكنان اين پارتمان را بازي ميكنند. چالشهاي اين دو گروه، ماجراهاي اصلي سريال را تشكيل ميدهد.