به گزارش افکارنیوز،

فریبرز ایروانی فرزند ملکه رنجبر درباره آخرین وضعیت جسمانی مادرش گفت: حال مادرم بهتر شده و در راه رفتن نسبت به گذشته بهبود قابل توجهی پیدا کرده است و به تنهایی می تواند راه برود البته هنوز از واکر استفاده می کند. 

وی افزود: هفته گذشته پزشکان مادر را معاینه کردند و معلوم شد وضعیت جسمی مادر طبق انتظارات پزشکان پیش رفته است. دکتر ماندگار و دکتر نائمی نتیجه آزمایشات را رضایت بخش و قابل قبول دانستند اما تاکید کردند که روند مراقبت در منزل باید ادامه داشته باشد و فعالیت فیزیکی مادر بیشتر شود.

فرزند ملکه رنجبر درباره وضعیت روحی مادر اظهار کرد: هنرمندان همواره دوست دارند در بین مردم باشند به ویژه مادر که چون در فعالیت های بهزیستی و امور خیریه مشارکت زیادی داشت دوری از مردم او را رنج می دهد و دوست دارد که زودتر به میان مردم بازگردد.

وی به کم لطفی هنرمندان نسبت به ملکه رنجبر اشاره کرد و افزود: برای من سوال برانگیز است که هنرمندان هم بستگی لازم در دوره های سالمندی را نسبت به پیشکسوتان ندارند، شاید از نظر قلبی و ذهنی به یادشان باشند اما این که در کنار هم حضور یابند و حالی از هم بپرسند وجود ندارد و این جای تاسف برای جامعه هنری دارد چراکه هیچ هنرمندی سراغ مادرم را نمی گیرد. کسانی که امروز جوان هستند قطعا روزی پیر می شوند و هر کاری که امروز انجام دهند بازده کار خود را در آینده خواهند دید.

فرزند ملکه رنجبر خاطرنشان کرد: سازمان های مربوط به هنرمندان نسبت به پیشکسوتان تحت حمایت خود باید با یک مدیریت، توجه، احساس مسئولیت و عشق و علاقه بهتر و بیشتر قدم بردارند اما متاسفانه حمایت از هنرمندان وجود ندارد.