به گزارش افکارنیوز،

پیری یا سالخوردگی بیولوژیکی، فرایند زوال و کاهش نیروی موجود زنده در گذر زمان است. 

داریوش فرضیایی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش   متنی را در رابطه با  پیر شدن منتشر و به این نکته اشاره داشت که پیر شدن ربطی به عدد شناسنامه ندارد.

فرضیایی نوشت:

"پیر شدن "ربطی به عدد شناسنامه ندارد... همین که دیگر.میل خرید یک جوراب سپید را.نداشته باشی.همین که صدای زنگ تلفن.

و یا شنیدن یک ترانه.دلت را نلرزاند.همین که فکر سفربرایت کابوس باشد.همین که مهمانی دادن.و مهمانی رفتن.برایت عذاب آور باشد.همین که در دیروز زندگی کنی.

بی آرزو باشی. بی رویا باشی.بی هدف باشی. و برای آرزوهایت نجنگی. شک نکن!حتی اگر جوان باشی.پیر شده ای."