به گزارش افکارنیوز،

قانون اداره و نظارت بر صداوسیما به تازگی نهایی و تحویل کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شده است و اگر این قانون در مجلس تصویب شود نظارت بیشتری بر صداوسیما صورت می گیرد.

قانون اداره و نظارت بر صداوسیما در کمیته فرهنگ، هنر و رسانه مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی پیش از این بیان کرده بود که در شرایط کنونی سازمان صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شود.

به گفته وی، قانون شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در سال۷۰ مصوب شد و اگرچه قبل از بازنگری قانون اساسی  انجام شده اما قانون ضعیفی بوده و امروز نظارت بر صدا و سیما یک نظارت تشریفاتی است.